Telte

Vores telte har alle en bredde på 6 meter, og kan leveres i længder mellem 3 og 35 meter. Højden langs siderne er 2,20 meter, og i midten til kip 3,25 meter. Alle telte er certificeret af Teknologisk Institut. Fra foråret 2022 er vores telte med hvide sider og hvidt tag. De fleste telte leveres således at lejer selv kan bestemme, hvor vinduerne skal være og hvor dørene skal placeres. Teltet leveres med vinduer i halvdelen af teltet.

Der skal være mulighed for at isætte pløkke med baduner i underlaget til fastholdelse af teltet.

Opstilling af telt kræver et plant terræn. Der skal beregnes ca. 1 meter friareal omkring teltet. Lejer skal stille 3 personer til rådighed ved opsætning og nedtagning af telt. Lejer må IKKE selv opsætte telt og nedtage telt – udlejer skal være tilstede. Denne regel er for at sikre korrekt opsætning og sammenlægning af vores telte, hvilket er meget vigtigt ved brug af telt og for teltets levetid.

Teltene leveres med eller uden trægulv. I et telt uden gulv vil der ofte dannes kondensvand, da fugten fra underlaget ikke bliver stoppet af et gulv. Kondensvand vil samles øverst i teltet og det kan ikke udelukkes at der vil forekomme dryp fra teltets tag på grund af kondensvand.

Som hovedregel regnes det for god plads med 1 m2 pr. person – husk at beregne plads til evt. buffet, musik, dans m.v..

Der må IKKE anbringes klistermærker o. lign. selvklæbende materiale på teltdugene, ligesom der ikke må grilles eller tilberedes sodende mad inde i teltet eller i dets nærhed. Når teltet ikke anvendes, skal sidedugene altid være påhæftede og teltet helt lukket, derved hindres, at evt. vind kan skade teltet. Efter brug skal gulvet fejes og/eller vaskes. Lejer skal selv sørge for forsikring af de lejede ting.

Se priser på leje af telte under menupunktet Shop -> Telte.